1.  Rulman hayoti

2.  Tezlikni cheklash

3.  Uy-joyning ruxsat etilgan yuki